Dlhy v rôznych inštitúciách

Ako na dlhy v rôznych inštitúciách?

Často sa na mňa obracajú ľudia, ktorým vznikli dlhy v rôznych inštitúciách a z rôznych dôvodov, napr. v bankových a nebankových inštitúciách, v zdravotnej a sociálnej poisťovni, nezaplatením pohľadávky atď.

Rozumiem, že predchádzajúci rok zlepšeniu určite nepomohol a finančná klíma v domácnostiach, ale aj firmách sa mohla zhoršiť. Potreba vyriešiť daný problém vedie často k zvyšovaniu dlhu, braniu či navýšeniu nevýhodných úverov, pri ktorých má človek pocit, že dokážu vzniknutú situáciu rýchlo napraviť.

Dlhy vznikajú rôzne – nezaplatením, platením s meškaním, platením v nižšej sume, udaním chybných údajov pri zadávaní platby a pod., pričom inštitúcie, v ktorých dlh vznikol, nie sú povinné dlžníka o tomto stave individuálne informovať. Dlžná suma preto môže nekontrolovane narastať a vedomosť o vzniknutom dlhu môže dlžníka neskôr veľmi nepríjemne zaskočiť. Lepší prípad je, keď o dlhu viem a môžem primerane konať.

Čo robiť v prípade vzniku dlhov

V prvom rade je dobré urobiť preventívne kroky, aby dlh vôbec nevznikol, napr. priebežným informovaním sa v príslušných inštitúciách. O svojich finančných možnostiach sa občan môže poradiť aj s odborníkmi, ktorí sa danej oblasti venujú a môžu pomôcť.

Stavanie sa do pozície, že „sa to vyrieši samo, zabudnú na mňa, nenájdu ma, odpustia, môj dlh sa premlčí“ atď., situáciu dlžníka nevyrieši. Skôr sa môže zhoršiť, a to až natoľko, že sa dlžníkovi môže zdať beznádejná a hrozí, že príde aj o to málo, čo má. Prípadne mu formou exekúcie siahnu okrem majetku aj na vyplatenú mzdu, z ktorej zostane len životné minimum. Nehovoriac o veľkej psychickej záťaži, keďže o probléme vie zrazu nielen samotný dlžník, ale už aj jeho zamestnávateľ, prípadne kolegovia. Psychická záťaž môže byť tak silná, že bráni v triezvom a objektívnom zvážení vlastnej situácie.

Pokiaľ sa už dlh objavil, odporúčame ihneď kontaktovať danú inštitúciu, čím dlžník zabráni pokute a narastaniu dlhu, neskôr aj prípadnej exekúcii. Dlžnú sumu je možné uhradiť, aj keď si dlžník nemôže dovoliť splatiť ju naraz. V tomto prípade je vhodné sa s danou inštitúciou dohodnúť na možnostiach, prípadne požiadať o splátkový kalendár. Komunikácia je tu nevyhnutná a potrebná.

V prípade, že dlžníkovi ani po kontaktovaní a komunikácii nebolo vyhovené, alebo mu bolo ponúknuté neefektívne riešenie, môže vyhľadať mediátora, resp. mediačné centrum.

Pomerne často sa stretávame na sociálnych sieťach s tým, že si ľudia navzájom radia. Na jednej strane je úžasné, keď si chcú vzájomne pomôcť, na druhej strane môže byť takéto poradenstvo neodborné, laické, zavádzajúce a v konečnom dôsledku môže viac uškodiť, ako pomôcť. Je preto určite lepšie vyhľadať odborníka, ktorý sa spotrebiteľským sporom profesionálne venuje.

Článok bol publikovaný vo Zvolenských novinách 6/2021, str. 4

Zdieľajte

Ďalšie články