Kto je mediátor a Úvaha o rozvode, maloletých deťoch a spoločný majetok

Mediátor je nezávislý, nestranný a nezaujatý odborník, ktorý pomáha sporiacim sa stranám vytvoriť atmosféru na komunikáciu a priestor na dosiahnutie urovnania konfliktov.

Oblastí využitia mediácie ako mimosúdneho riešenia konfliktov, v ktorých môže pomáhať, je mnoho:

  • rodinnoprávne konflikty, majetkové spory,
  • výživné a starostlivosť o dieťa, pracovnoprávne,
  • susedské, veriteľské, školské vzťahy…

S manželkou nám to už dlhšie neklape a terajšou situáciou sa to len zhoršilo. Uvažujeme nad rozvodom a nevieme, ako vyriešiť otázku našich detí a majetku. (Peter, 38)

Momentálna neistá situácia je náročná pre viacero rodín a mediácia dáva možnosť zvážiť a poradiť sa o vlastných možnostiach. Mediácia môže pomôcť k vzájomnému zlepšeniu komunikácie a nastavením prijateľných pravidiel členmi v domácnosti a k rozvodu nemusí vždy dôjsť. Ak sa však manželia predsa len rozhodnú rozviesť, môžu si v mediácii vytvoriť rodičovskú dohodu (napr. zverenie, výživné, styk s dieťaťom, prázdniny, iné výdavky), ktorá bude v záujme maloletého dieťaťa a po rozvode manželstva vysporiadať majetkové pomery, ktoré nadobudli manželia počas trvania manželstva. Pričom môžu výrazne ušetriť čas a znížiť poplatky, ktoré ich s danou vecou čakajú napr. na súdnom pojednávaní.

Článok bol publikovaný vo Zvolenských novinách 3/2021, str. 4

Zdieľajte

Ďalšie články