Podielové spoluvlastníctvo nehnuteľnosti/bytu po rozchode

S partnerkou sme sa rozišli a nevieme sa dohodnúť na byte, v ktorom ešte bývame. Obaja máme záujem v ňom bývať, ale nevieme sa dohodnúť, kto si ho nechá. Byt sme kupovali a prerobili spoločne. Niečo som investoval ja a niečo ona. Rok sa nevieme dohodnúť a ani jeden nechce odísť. Aké máme možnosti, máme to dať na súd? Rastislav 41r.

Dobrý deň, pán Rastislav, ďakujeme za otázku. Píšete, že sa neviete dohodnúť s partnerkou, kto z vás bude majiteľom bytu, ktorý ste spoločne kúpili a prerobili, a komu vznikne povinnosť druhého vyplatiť, čo do nehnuteľnosti investoval. Predpokladáme, že ste manželmi neboli, a ide teda o zrušenie a vyrovnanie podielového spoluvlastníctva. V prípade, že ste boli manželmi a rozviedli ste sa, išlo by o zrušenie a vyrovnanie bezpodielového spoluvlastníctva a lehotu na vyrovnanie máte tri roky od rozvodu manželstva. Podielové spoluvlastníctvo vyjadruje podiel, akou mierou sa spoluvlastníci – dvaja alebo viacerí, podieľajú na právach, ale aj povinnostiach vyplývajúce k spoločnej veci, ktorú spolu vlastnia. Ak nemáte záujem zotrvať v spoluvlastníctve a chcete ho zrušiť, môžete tak urobiť formou dohody alebo podaním návrhu na súd.

Máte viacero možností ako sa vyrovnať: rozdelenie – ak je to reálne možné, predaj druhému spoluvlastníkovi alebo predaj tretej osobe, ak o to spoluvlastník nemá záujem.

Odporúčame úprimný rozhovor a hľadanie riešení. Ak to nie je možné a trvá to už rok, máte možnosť vytvoriť si mimosúdnu dohodu, ktorá bude pre obe strany prijateľná a záväzná. S takouto dohodou vám vie pomôcť mediátor. Voči stranám je nestranný, nezaujatý a hľadá s nimi riešenia také, ktoré budú prijateľné pre obe strany. Počas mediácie sa vypočujete, ako to v bežnom rozhovore medzi vami už nie je možné. V mediácii pri vyrovnaní majetku sa odkrýva viacero možností riešenia, ktoré strany dovtedy nemuseli vidieť.

Vo všetkých troch možnostiach sa otvárajú ďalšie alternatívy z nich vyplývajúce. Najčastejšie vlastníci stoja práve na nich, pretože aj keby chceli predať svoj podiel druhému spoluvlastníkovi, nevedia sa dohodnúť na podmienkach. Pri zrušení a vyrovnaní podielového spoluvlastníctva medzi partnermi vám pomôže niekoľko vecí.

Prejdite si dokumenty a potvrdenia, ktoré s vlastníctvom hnuteľného a nehnuteľného majetku súvisia: zmluvy, kataster, výpisy z účtov, pokladničné bloky, faktúry, iné doklady a náklady, darovacie zmluvy. Vo vašom prípade všetko, čo súvisí s kúpou nehnuteľnosti a jej prerábaním. Ak sa neviete dohodnúť na výške, ktorou by ste mali toho druhého vyplatiť, v tom vám môže pomôcť aj znalec, ktorého si vyberiete.

V hre môže byť napr. banka, ktorá je stále vlastníkom nehnuteľnosti, pretože splácate hypotéku alebo, že by si jeden z vás musel zobrať úver atď. Pri mediácii riešime aj tieto možnosti a spolupracujete s bankou, lebo záväzok voči nej stále trvá.

U mediátora to vyzerá tak, že ho vyhľadáte spoločne alebo jeden z vás, ten zhodnotí, či je spor vhodný k mediácii. Ak je vhodný k mediácii a obaja máte záujem o takéto riešenie, mediátor s vami spíše Dohodu o začatí mediácie a iné dokumenty a následne si spoločne vytvárate v mediácii vzájomne dohodu a hľadáte riešenia a jednotlivé body, ktoré v dohode potrebujete mať. Ak prídete sami, mediátor si vás vypočuje a následne, ak sa rozhodnete, že je pre vás mediácia cesta, mediátor pozve na stretnutie druhú stranu, aby si vypočul aj jej názor. Mediátor je tam pre vás oboch bez ohľadu na to, kto ho oslovil ako prvý. Výsledkom mediácie aj v tomto prípade môže byť vaša Dohoda o zrušení a vyrovnaní podielového spoluvlastníctva, ktorá je záväzná pre obe strany.

Samozrejme, zrušenie a vyrovnanie spoluvlastníctva môže urobiť ktorýkoľvek spoluvlastník návrhom podaným na súd. Pri tejto alternatíve treba počítať so zvýšenými finančnými nákladmi na oboch stranách, ale aj s dlhším časovým obdobím vyrovnania.

Článok bol publikovaný vo Zvolenských novinách 2/2022, str. 7

Zdieľajte

Ďalšie články