Poradenstvo

Individuálne poradenstvo

Individuálne poradenstvo je založené na dôvernom vzťahu klienta a poradcu s rešpektom, úctou a v bezpečí. S klientmi namiesto komplexného návodu ako riešiť danú situáciu, situácie rozoberáme, klient si vie zodpovedať na otázky, ktoré sa počas stretnutia ukážu ako podstatné a rozoberáme alternatívy ponúkaných riešení, ktoré mu môžu byť v živote prospešné.

Viete čo potrebujete ale máte z nejakej príčiny obavu to riešiť? 

Párové poradenstvo

Stretnutia s partnermi /manželmi nám pomáhajú ak sa cítime v partnerstve inak aká je naša predstava a máme záujem to riešiť. Na stretnutiach partneri môžu budovať vzťah, motiváciu, zdieľať svoje trápenie, budovať dôveru, klientov podporujem vo vzájomnej komunikácii, spôsobom, ktorý vyhovuje im so vzájomným rešpektom.

Viete aké sú skutočné potreby vášho partnera? 

Rodinné poradenstvo

Rodinné poradenstvo je tu pre rodiny ale aj pre jednotlivcov, ktorí potrebujú v náročných situáciách v rodinách podporiť. Do rodinného poradenstva je zapojená rodina, v ktorej sa narušili vzájomné vzťahy. V rodinách môžeme túžiť po vypočutí, komunikácii s minimálnymi hádkami, po bezpečnom priestore, či vzájomnom rešpekte.

Cítia sa všetci členovia vašej rodiny vypočutí a rešpektovaní?

Cenník

Po prvej hodine sa účtuje čas za každú začatú polhodinu vo výške 20€/30min.

V prípade ak klient zruší stretnutie a neoznámi to 24hod vopred, uhradí plnú cenu za hodinu.

Poradenstvo je možné viesť v slovenskom jazyku.

Cenník platný od 01.05.2023