Vycestovanie maloletého dieťaťa za hranice počas dovolenky

Dobrý deň, máme maloletého syna (5 rokov), ktorý mi je zverený do starostlivosti súdom. Otec dieťaťa, s ktorým nežijeme, má súdom určený styk so synom každý druhý víkend. Môžem so synom vycestovať za hranice na dovolenku počas dní, keď s ním nemá byť aj bez jeho súhlasu? Agáta

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, pani Agáta. Touto otázkou sa zaoberá veľa rodičov, hlavne počas prázdnin a rôzni odborníci majú na to rôzne názory. Jedna vec je, čo musíte a druhá, čo by malo byť prirodzenou záležitosťou. Všetko záleží od toho, ako rodičia spolu komunikujú, akú majú vytvorenú rodičovskú dohodu, čo im schválil súd atď.

Ak rodičia majú vytvorenú rodičovskú dohodu, môžu v nej mať zodpovedané aj otázky týkajúce sa dovoleniek a prázdnin, čím predchádzajú nedorozumeniam v budúcnosti. Ak ju nemajú, vedia si ju vytvoriť alebo upraviť aj neskôr.

V prípade, že ju nemajú, zákon o rodine hovorí, že obaja rodičia v rámci výkonu rodičovských práv a povinností k svojmu maloletému dieťaťu môžu v bežných veciach rozhodnúť samostatne a v podstatných záležitostiach sa musia obaja rodičia dohodnúť a ak sa rodičia nedohodnú, môže rozhodnúť súd.

Zákon ďalej hovorí, že podstatné veci, keď sa rodičia musia dohodnúť, sú napr. vysťahovanie maloletého do cudziny, správa majetku maloletého, občianstvo dieťaťa, súhlas na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, príprava na budúce povolanie, priezvisko a pod. Preto niektorí odborníci uvádzajú, že vycestovanie na dovolenku patrí medzi bežné veci, kedy keď povolenie druhého rodiča nepotrebujete. Samotný zákon o rodine ale uvádza aj, že ak sa rodič, ktorému bolo dieťa zverené do starostlivosti, chystá s dieťaťom vycestovať do cudziny na dlhšie ako tri mesiace, musí túto skutočnosť oznámiť najmenej súdu 30 dní vopred.

Rozdielne názory preto môžu vychádzať z pochopenia a vysvetlenia si práve tých bežných vecí. Napríklad pri otázke dovolenky: Jedna rodina môže mať dovolenku každé tri mesiace a je to pre nich bežná vec a inej sa podarí ísť na dovolenku raz za rok a je to pre nich tiež bežná vec, pretože „vždy raz do roka“ ideme na dovolenku. Tu by sme sa mohli pozastaviť nad tým, že po rozchode rodičov, pre dieťa vznikajú dve rodiny, ktoré majú samostatne zaužívané bežné veci, ale vo vzťahu k dieťaťu by nemali byť radikálne rozdiely k potrebám dieťaťa na základe finančných pomerov rodičov.

Nie je to váš prípad, ale netreba zabúdať, že pokiaľ má jeden z rodičov upravený styk s maloletým dieťaťom a počas doby, keď má byť s druhým rodičom, chce vycestovať, môžu mu vniknúť nepríjemné následné komplikácie, ak sa na tom vopred ako rodičia nedohodnú. Takáto dohoda by mala mať písomnú formu s presne definovaným účelom, termínom, miestom a pod.

Riešiť vzniknutú situáciu „po“ je náročnejšie ako jej predchádzať teraz, aj keď sa vám to môže na prvý pohľad zdať ako jednoduchšia a priechodnejšia cesta. Ste rodičmi dieťaťa, ktoré máte radi a na ktorom vám záleží, aj keď je s ním jeden z vás menej. Preto by to nemala byť povinnosť, ale prirodzená záležitosť, že rodič vie a má právo vedieť, kde sa jeho dieťa nachádza, ako sa mu darí, s kým trávi čas, s kým tam bude, ako dlho tam bude. Na mieste, kde budete, sa vám môže niečo stať a musia vedieť, koho môžu kontaktovať ako druhého rodiča, preto je potrebné mať papier s kontaktnými údajmi aj na druhého rodiča. Verím, že keby sa situácia otočila, tiež by ste chceli mať na jeho mieste vedomosť o svojom dieťati.

Rodičia niekedy uprednostňujú komunikáciu formou SMS, takto im to vyhovuje a vedia sa dohodnúť skôr, pretože nevťahujú do vzájomnej komunikácie minulosť, ale riešia len veci ohľadom dieťaťa. Na súhlas druhého rodiča sa zvyknú pýtať tí, ktorí majú nemilé skúsenosti s druhým rodičom alebo chcú predchádzať situáciám, prípadne majú medzi sebou slabšiu komunikáciu, robia si prieky (napr. keď ty mne nebudeš dávať dieťa cez víkend, ja tebe nedovolím s ním ísť na dovolenku). Tomu sa dá predchádzať, ak na vzájomnej komunikácii popracujete v záujme vášho dieťaťa aj po vašom rozchode a naučíte sa ju zamerať len na vaše spoločné dieťa. Dohodnete si pravidlá, ktoré budete dodržiavať. Rodičmi neprestávate byť vašim rozchodom alebo tým, že súd zveril dieťa jednému z vás. Dieťa vás oboch potrebuje, ťažko sa mu počúva, keď jeho spolužiaci boli na dovolenke a on nemohol, pretože jeden rodič nedovolil a druhý nepovolí styk. Môžete dostať dieťa do veľmi ťažkej situácie a zároveň mu dávate aj vzor, ako môže naučiť riešiť situácie k svojim rovesníkom v škole, ale aj neskôr ako dospelý.

Súhlas druhého rodiča odporúčame mať a vyriešiť to v predstihu, aby ste predchádzali situácii a druhý rodič tak nekontaktoval Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže. Pokiaľ sa sami neviete dohodnúť, vyhľadajte tretiu nezaujatú stranu, ako je napr. mediátor, ktorý vám s tým vie pomôcť.

Rodičovskú dohodu si môžete upraviť aj po čase, keď ste zistili, že by vám ako rodičom, ale aj dieťaťu vyhovovalo niečo iné – upravené, prispôsobené vašej situácii.

Článok bol publikovaný vo Zvolenských novinách 7-8/2022, str. 4

Zdieľajte

Ďalšie články