Vysporiadanie BSM po rozvode

Dobrý deň, s manželom sme sa rozviedli a on chce, aby som ho vyplatila z domu. Ten dom je po mojich rodičoch. My sme dom od rodičov kúpili a vyplatili dohodnutou sumou a tú rodičia dali sestre. Má exmanžel nárok na to, aby som ho ja vyplácala? Veď ide o rodičovský dom, ktorí dakedy postavili moji rodičia. Chcela by som ho vyplatiť len z toho, čo sme do toho investovali na prerobenie. Načo mám nárok ja a on? (Eva, 32)

Dobrý deň, ďakujeme za vašu otázku. Rozumieme tomu tak, že ste ako manželia z vašich spoločných finančných prostriedkov odkúpili nehnuteľnosť od vašich rodičov, ako píšete je ním rodičovský dom, v ktorom ste vyrastali. Podľa vašich slov máte na túto nehnuteľnosť právo. Chcete sa s bývalým manželom vyrovnať z investície, ktorú ste vložili pri rekonštrukcii danej nehnuteľnosti.

Tým, čo sa nadobudlo počas manželstva, sa myslí obdobie od dňa uzavretia manželstva až do rozvodu a nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode, čím zaniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Manželia mali tak príjmy ako aj výdavky a počas manželstva mali vzťah, ktorý budovali a v tomto prípade aj nadobudli určitú nehnuteľnosť.

Pokiaľ manželia investovali do nehnuteľnosti svoje osobné finančné prostriedky nadobudnuté pred manželstvom, také prostriedky si vedia pri vyrovnaní zohľadniť. Tak isto ak dostali dar, ktorý bol darovaný konkrétnej osobe, a určite sa berie do úvahy, ak mali napr. zúžené alebo zrušené bezpodielového spoluvlastníctvo manželov a pod. Tu môžu byť aj iné nezodpovedané otázky, ktoré teraz nemusíme vedieť a ktoré máme pri vyrovnaní zobrať do úvahy. Niekedy sa strany nevedia dohodnúť na výške sumy alebo sa strácajú v tom, čo zobrať pri vyrovnaní spoločného majetku do úvahy. V tom vám vie pomôcť aj mediátor a právnik.

V praxi sa stáva, že manželia majú náklady rozdelené, a dohodli sa, kto bude čo platiť. Jeden z manželov platí napr. hypotéku a ten druhý náklady spojené s chodom domácnosti, stravu a pod. Už vtedy sa vedeli dohodnúť, ako si náklady rozdelia. Obaja vynaložili prostriedky na ich spoločný život a pre financie, ktoré mali na oddelených účtoch, stále platí, nie sú moje a tvoje, ale naše.

Ako manželia ste nehnuteľnosť od niekoho odkúpili. V tomto prípade ide síce o vašich rodičov a rodičovský dom, ale stále zostáva skutočnosťou, že nehnuteľnosť ste odkúpili ako manželia. Na cene ste sa dohodli s predávajúcim a vy ste ju od nich odkúpili za dohodnutých podmienok, za vaše spoločné finančné prostriedky, následne ste nehnuteľnosť zveľadili, nehnuteľnosť získala na hodnote a takto ste ju užívali.

Jeden z vás z nehnuteľnosti po rozvode manželstva odchádza, ale obaja ste investovali tak čas, ako aj financie. Ostáva vám vyriešiť otázku, v akej výške sa vyrovnáte. Máte niekoľko možností:

  • Dohodou – pokiaľ sa neviete sami dohodnúť, vyhľadajte odborníka, ktorý sa danou vecou zaoberá,
  • Podaním návrhu na súd jedného z manželov,
  • V prípade, že sa nedohodnete, ale ani jeden z vás nepodá návrh na súd do troch rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode, vtedy nastane vyrovnanie zo zákona. V prípade hnuteľných vecí to znamená, že sú vyrovnané podľa toho, ako ich každý z manželov užíva pre svoju potrebu, potrebu svojej domácnosti. V prípade nehnuteľných vecí sa preklápajú do podielového spoluvlastníctva a podiely oboch sú rovnaké.

Je potrebné myslieť na to, že kým sa manželia nevyrovnajú a jeden z manželov sa rozhodne niečo predať, takáto zmluva je chybná. Preto odporúčame vyrovnať sa mimosúdne, čím zabránite aj prípadným problémom a nedorozumeniam.

Po rozvode môže byť náročné sa s exmanželom rozprávať a nie to ešte dohodnúť sa na vyrovnaní majetku. Využite možnosť, že vám s tým vie pomôcť niekto tretí, kto vás nepozná a vie sa na vec pozrieť z nezaujatej strany. Pomôže vám to tak z časového hľadiska, ktoré by v prípade podania na súd mohlo trvať roky a aj z finančného hľadiska, kde mimosúdne riešenie je zvládnutejšie. V prípade, že ste návrh na súd už podali a zistili ste, že to bude veľmi zdĺhavé a finančné náročné, máme pre vás dobrú správu. Aj pri veci podanej na súd môžete osloviť mediátora a pokúsiť sa dohodnúť.

Článok bol publikovaný vo Zvolenských novinách 4/2022, str. 5

Zdieľajte

Ďalšie články