Mediátorky

PhDr. Denisa Morongová, PhD.

Certifikovaný Mediátor Ministerstva spravodlivosti ev. č. 1149 pre Banskobystrický kraj. Ako mediátorka pôsobím od 2015.

Supervízor s pôsobením na Slovensku.

Lektor pre školskú a rovesnícku mediáciu, sociálnopsychologické výcviky, s pôsobením na Slovensku.

Poradca – osobný, partnerský, rodinný, riešenia konfliktov na pracovisku, hlavne pre Banskobystrický kraj. 

Mentor  v oblastiach:

mediácie / osobného rozvoja a rastu / školskej a rovesníckej mediácie / komunikácie /organizovaní konferencií, vzdelávaní a podobných podujatí

Cenník pre jednotlivé služby nájdete pod konkrétnou službou. 

Mgr. Ľubica Tirpáková

(Košický kraj)
Certifikovaný Mediátor Ministerstva spravodlivosti ev. č. 451
Ako mediátorka pôsobím od 2011 a neustále sa vzdelávam.
BSM, pozemkové, dedičské