Prevencia a riešenie konfliktov na pracoviskách

Konflikty prežíva každý človek a nemožno im zabrániť, pretože inštinktívno-emocionálne stavy a sklony človeka sa domáhajú uspokojenia, pričom narážajú na zábrany.

Schopnosť riešiť konflikty na pracoviskách znamená mať tímovú spoluprácu,  psychickú pohodu zamestnancov a dosahovať výkony.

Konflikty sa zatiaľ stále vnímajú v negatívnom duchu.

Sú však aj akýmsi impulzom, kedy TÍM  „nespí“, „tvorí“, „vie hľadať viac možností“ pokiaľ vie konflikty riešiť efektívne  a profesionálne.

Z čoho konflikty na pracovisku pramenia?

Ako zvládnuť konflikt?

V nasledujúcich riadkoch vám ponúkam menší „návod“ ako si v konfliktných situáciách pomôcť:

Prejaviť záujem – opýtať sa v čom a kde je problém.
Nájdite problém – Nájdete riešenia

Dôležitým krokom je priznanie a uvedomenie, že konflikt existuje. 
Konflikt sa sám nevyriešiť, keď ho budeme ignorovať.

Často zabúdame pozrieť najskôr na seba. Nie sme neomylní, takže chyba môže byť aj u nás.

Pomáha aktívne počúvanie. Zdá sa vám to samozrejmé a jednoduché? Či v tom pracovnom alebo súkromnom živote  opak býva pravdou. Tréning robí majstra. 🙂

Za každým konfliktom je určitý pocit a nenaplnená potreba.

Podľa Marshalla B. Rosenberga vieme efektívne riešiť konflikt v štyroch krokoch a NENÁSILNOU KOMUNIKÁCIOU vyjadríme  čo je V NÁS ŽIVÉ.

1.

Pozorovanie

Popíšeme situáciu bez hodnotenia. Čo konkrétne druhý urobil?

2.

Pocity

Aké to je, keď si na tú situáciu spomenieš? Aký si z toho mal pocit?

3.

Potreby

Vyjadríme potreby. Aká bola tvoja potreba naplnená? Aká tvoja potreba nebola naplnená?

4.

Vyslovenie žiadosti / prosby pozitívnymi slovami

Čo by sa malo zmeniť, vyjadríme konkrétnou prosbou na druhého.

Ak druhá strana nemá záujem o riešenie konfliktu, otvára sa niekoľko možností, ktoré na pracovisku máte. Ako problém riešiť a kedy ktorú službu využiť som zhrnula nižšie.

Emócie v spojení s našimi nenaplnenými potrebami s nami dokážu pekne zamávať a  pod ich vplyvom vieme konflikt vyeskalovať. Preto sa snažme zostať pokojní, druhou stranou je tiež človek. Ľahšie sa povie ako urobí? Presne tak. Tréning a prax robí majstrov. 

Ako som už vyššie napísala, konflikt dokáže byť pre tím aj impulzom. Tak buďte zvedaví. Za každým konfliktom je nenaplnená potreba.

Pokiaľ je to možné, snažte sa nájsť spoločnú reč, hľadať riešenia. Ak to možné nie je, vždy máte možnosť osloviť tretiu stranu, ktorá vám v tom pomôže. Takouto stranou môže byť supervízor, mediátor, poradca.

Organizácia je „živý organizmus“, preto je prirodzené, že sa v nej konflikty vyskytujú. Pre zamestnancov môže byť akousi „barličkou“ vedieť, kde a na koho sa v prípade potreby môžu obrátiť.

Organizácia, ktorá vie na koho sa obrátiť, je pripravená a zamestnancom je oporou.

Všetko čo robíme, robíme v snahe naplniť svoje potreby.

Čo vám viem ponúknuť?

Pokiaľ chcete mať tím, ktorí bude vedieť riešiť konflikty, mať tímového ducha, jeho komunikácia bude jasná, informácie pochopené a tím sa bude rešpektovať, tak v tom vám rada pomôžem prevenciou alebo edukáciou alebo riešením konkrétneho konfliktu.

V rámci PREVENCIE
V rámci EDUKÁCIE
Pri vzniknutom konkrétnom KONFLIKTE
V organizáciách, firmách a na školách pracujem ako supervízor, mentor, mediátor, facilitátor, poradca.

Pre lepšiu orientáciu v jednotlivých profesiách a k tomu, čo je pre vás vhodné, vám pomôže tabuľka nižšie

Prostredníctvom vyplnenia predbežného formulára,  vieme spoločne pripraviť takú službu,  ktorá bude vašej organizácii prospešná.

Najlepšie čo môžete pre organizáciu a zamestnancov urobiť, je problémovým situáciám predchádzať.

Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať

Je vhodné vedieť sa ako jednotlivec alebo organizácia zorientovať a rozlíšiť kedy ktorú službu využiť, aby intervencia prebehla vo váš prospech:

Kedy si vybrať
Priebeh služby
Cieľová skupina
Ponúkam dané služby
Poradenstvo
Cieľovou skupinou je klient a jeho osobný problém, klient a jeho prostredie, v nepriaznivej situácii so sociálnym problémom,... Proces môže byť dlhodobejší (je individuálny) a je zameraný na dosiahnutie cieľa/cieľov a riešení
Jednotlivec /jeho sociálne prostredie/rodina
Teambuilding
Zlepšenie spolupráce v tíme, sociálnych a pracovných vzťahov. Skupinová aktivita je cielená a premyslená na budovanie tímu rôznymi aktivitami.
Kolegovia / pracovný kolektív
Supervízia
Odborníci / Poradcovia / Organizácia/ Študenti
Mediácia
Mimosúdne riešenie sporov. Medzi kolegami, nadriadeným a podriadením, ktorí majú vzájomný osobný alebo pracovný problém. Viac o mediácii si môže prečítať v sekcii Mediácia. Mediáciu vykonáva podľa Zákona č. 420/2004 Z.z. len certifikovaný mediátor.
Dvaja a viac ľudí so spoločným problémom.
Facilitácia
Pokiaľ chcete, aby vaše skupinové stretnutia, porady, domové schôdze boli efektívne. Naplnil sa ich cieľ a diskusia sa držala zvolenej témy a neodbiehalo sa do iných tém. S facilitáciou sa porady nepredlžujú, aktívne sa zapájajú všetci zúčastnení, vyjadrujú svoj názor a spoločne hľadajú riešenia, ponúkajú návrhy.
Ľudia s určitým cieľom / kolegovia, obyvatelia bytovky, poslanci,...
mentoring
Zámerne trávený čas so skúsenejším človekom v oblasti, ktorú vykonáva a ktorá zaujíma aj mentorovaného.
Ľudia z rôznych profesií, ktorí majú záujem o napredovanie a poradenstvo.
Máme záujem o: