Mentoring

Čo je mentoring?

V procese mentorovania trávite zámerne čas a môžete sa poradiť so skúsenejším človekom v oblasti, ktorú vykonáva, a ktorá vás zároveň oboch zaujíma. 

Napríklad v mediácií, mentoring s kolegom mediátorom. Zároveň sa s ním môžete poradiť aj o iných oblastiach, ktoré majú napríklad vplyv na vašu prácu, ovplyvňujú vaše rozhodnutia a pod.

Mentoring v mediácii je hlavne proces pravidelného stretávania sa a radenia sa so skúseným mediátorom. Môže byť o jednom a viacerých stretnutiach.

Počas mentoringu sa rozvíja vzťah medzi mentorovaným a mentorom, pri ktorom je dôležitá dôvera.

Mentoring je platená služba.

Mentoring je cielená práca s vopred dohodnutými cieľmi.

V priebehu Mentoringu môžu vyvstať nové ciele a otázky, ktorých napĺňanie budete vidieť ako prínosné a chcieť ich zahrnúť do nášho mentoringového procesu.

Mentoring nie je ...

Mentoring nie je supervízia (pre mediátora je dôležitá a majú niektoré spoločné znaky), nie je to posedenie u psychológa, či nezáväzné posedenie pri kávičke (na osobnom stretnutí je ale samotná káva vítaná). 

Mentor nevykonáva prácu za vás, skôr poradí ako to môžete urobiť. ALE! Mám pre záujemcov o mentoring pripravenú ponuku, akýsi bonus, ktorý môžu v prípade záujmu využiť.

 

"Príležitostí, ako sa živiť tým, čo vás baví, je neúrekom.
Je len nedostatok odhodlania to uskutočniť.“

Wayne Dyer

Čo odo mňa môžete očakávať?

Budem s vami HOVORIŤ OTVORENE
a poskytnem vám
PRIESTOR S ÚCTOU, REŠPEKTOM a DôVEROU.

Mojou úlohou je pomôcť vám a podporovať vás, aby ste sa ako mediátori zlepšovali, rozvíjali svoje schopnosti, stali sa takým mediátorom, akým chcete byť.

Ako mentor vám poradím, sprevádzam vás, podelím sa so svojim skúsenosťami a poznatkami, ktoré v procese mentoringu nepreberáte ale môžete ich upgrade-vať a prispôsobiť sebe, svojej praxi, svojim možnostiam a svojim cieľom.

Zodpoviem vám otázky, ktoré na mňa budete mať.

Počas stretnutí sa držíme témy a hlavne cieľov, ktoré sme si dohodli a majú vám v praxi pomôcť.

So mnou ako mentorom môžete nesúhlasiť, zamýšľať sa kriticky, počúvať a diskutovať, vyjadriť svoj názor.

Ako mentor mám skúsenosti v oblastiach:

Ako mentor vás budem viesť s čo najlepším úmyslom.

Ako mentoring so mnou prebieha?

Prvé stretnutie bude pre nás úvodnou konzultáciou, na zoznámenie sa, zistenie vašich predstáv.

Pokiaľ budete s mentoringom súhlasiť, tak si na začiatku určíme ciele, ktoré máte napĺňať, a na ktorých budeme počas spolupráce pracovať.

Stretnutia (online alebo osobne) majú byť v pravidelných intervaloch, aby bol mentoring pre vás efektívny až do dosiahnutia cieľov.

Pokiaľ sa pre mentoring so mnou rozhodnete, nesiete zodpovednosť za svoj rast, pretože si to vyžaduje otvorenú komunikáciu, dodržiavanie dohodnutých stretnutí, mať odhodlanie a zodpovednosť.

Ak budete mať záujem, viem vám ešte poskytnúť:

Pomáhajme a robme veci „S LÁSKOU, POKOROU A OTVORENÝM SRDCOM PRE DRUHÝCH“.

Mimo mentoringu je pre mediátora potrebná aj supervízia.

Naša vzájomná spolupráca bude prebiehať online (cez ZOOM), telefonicky, podľa možností aj osobne.

Máte otázky? Kontaktujte ma.

Služba
Cena
Úvodná konzultácia
30€/h
Mentoring
30€/h
Administratívne úkony a ich analýza
Podľa rozsahu dohodou
Vypracovanie dohôd v mediácii (Dohody o začatí mediácie, Mediačnej dohody)
Dohodou
Komediácia
Dohodou
Supervízia v mediácií
Dohodou
Ďalšie úkony
Dohodou
Cenník mentoringu v iných oblastiach
Dohodou

Mám záujem

Odoslané údaje, ktoré vo formulári odosielate, majú pre mňa čisto informatívny charakter.
Nie sú zdieľané ani odoslané tretej osobe.

Formulár predbežného záujmu
o Mentoring

Odoslané údaje, ktoré vo formulári odosielate, majú pre mňa čisto informatívny charakter.

Nie sú zdieľané ani odoslané tretej osobe.