Školská a rovesnícka mediácia

Školská  a rovesnícka mediácia je výborným nástrojom prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov vyskytujúcich sa v školskom prostredí.  Sme tandem lektorov mediátoriek, ktoré s konfliktmi pracujú na rôznych úrovniach už dlhé roky. Využívame a uplatňujeme NENÁSILNÚ KOMUNIKÁCIU, ktorá je účinným nástrojom v interakcii s inými.

Školská mediácia

V školskej mediácií rozlišujeme:

Cieľ školskej mediácie:

Rovesnícka mediácia

Je mediácia, kedy rovesník (žiak) pomáha svojim spolužiakom riešiť ich vlastný problém z pozície tretej neutrálnej strany. Najčastejšie využitie rovesníckej mediácie je pri slovných útokoch, šikanovaní, nevhodnom správaní, ohováraní, bitkách a pod.

Rovesnícka mediácia je vhodná pre žiakov cca od 5-teho ročníka ZŠ.

Mladšie ročníky sa môžu zatiaľ učiť cez rôzne aktivity ako si napr. navzájom pomáhať.

Cieľ rovesníckej mediácie:

Školskú a rovesnícku mediáciu sme na Slovensku predstavili osobne aj online prostredníctvom  webinárov veľkému množstvu pedagógov a  vedeniu škôl.

Doteraz sme realizovali osobne školskú a rovesnícku mediáciu na viac ako 16 školách.

Konkrétne podrobnejšie realizovanie s danou témou si môžete pozrieť na https://aveprosperita.sk/projekt-skolska-a-rovesnicka-mediacia/  kde nájdete aj 12 škôl, na ktorých sa realizoval projekt „Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov“. Daný projekt sa podarilo realizovať aj počas pandémie COVID- 19.

Ďalšie realizácie so 4 školami nájdete na  https://aveprosperita.sk/skolska-a-rovesnicka-mediacia/.

Počas pôsobenia na školách som prišla do kontaktu so stovkami pedagógmi a žiakmi.
Ako lektorka som sa toho veru veľa naučila a naozaj len s pár myšlienkami sa podelím.
Žiak má záujem byť vypočutý...

... a keď dostane tú správnu príležitosť, vždy má čo povedať.

Nie každý žiak bude rovesníckym mediátorom ale ...

... nadobudnuté zručnosti a vedomosti zo vzdelávania bude vedieť využiť v rôznych životných situáciách.

Žiak túži po dôvere pedagóga...

.. a má záujem pomáhať svojim rovesníkom.

Školská a rovesnícka mediácia má na škole šancu, ak ju vedenie podporí....

.... ale aj bez podpory sa tam nájdu úžasní pedagógovia, ktorí to nevzdávajú.

O svojich problémoch sa žiaci ...

...zdôveria skôr rovesníkovi ako staršej osobe.

Počuť žiaka/študenta hovoriť svoj názor ...

... otvára nové perspektívy aj nám dospelým.

Pre niekoho "trojkár" alebo "drzáň"...

... pre iného prirodzený vodca, ktorý vie byť v správny čas, na správnom mieste.

Školskú a rovesnícku mediáciu vidia pedagógovia ako príležitosť ...

.... v pomoci sebe aj žiakom.

Máme záujem

Vyplnený formulár slúži na vytvorenie predbežnej cenovej ponuky pre objednávateľa, ktorý má záujem o školskú a rovesnícku mediáciu  a zároveň ma informujete o približnej vašej predstave a vašich potrebách na škole. 

Spätná väzba žiakov

Fascinujú ma výroky, myšlienky, pohľad, záujem žiakov a študentov a vždy sú pre mňa inšpiratívni.

Máte možnosť nahliadnuť na zrealizované projekty na konkrétnych školách, ako aj prečítať si názory koordinátorov, ktorými boli pedagógovia pôsobiaci na danej škole. 

Formulár predbežného záujmu o Školskú a rovesnícku mediáciu

Vyplnený formulár slúži na vytvorenie predbežnej cenovej ponuky pre objednávateľa, ktorý má záujem o školskú a rovesnícku mediáciu (ďalej len ŠaRM) a zároveň ma informujete o približnej vašej predstave.

Na základe riadne vyplneného a odoslaného formulára, vás budem kontaktovať. Po vzájomnej dohode podmienok, budeme môcť prejsť k realizácii.  

Teším sa na spoluprácu s vami.