Služby

 

Kontinuálny rozvoj profesionálnych spôsobilostí odborníka za pomoci kvalifikovaného supervízora.

Vytvára priestor pre zlepšenie komunikácie s pozitívnym prístupom ku konfliktom v školskom prostredí.  

Konflikty na pracovisku pomáhajú otvoriť problém, vyjasniť ciele,  ale aj  pomôcť navzájom si porozumieť. 

Pri rôznych náročných životných situáciách,  nemusíme a nemali by sme zostávať sami.

Je  dať si vzájomnú šancu dohodnúť sa s pomocou mediátora, aj keď nenachádzame spoločné slová.

Viaceré projekty sú zrealizované a mnohé čakajú na zrealizovanie.